Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1995/2


Naslov: Fizička svojstva juvenilnog drva jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara
Autor: Tomislav Sinković

Ugroženost jele (Abies alba Mill.) u Gorskom koturu rezultat je sječe stabala manjeg promjera. Među šumskim sortimentima izrađenim od stabala manjeg promjera povećan je udio juvenilnog drva. Poznavanje svojstava juvenilnog drva jele bitno je za točnije definiranje režima prerade takove sirovine. Juvenilno drvo jele obuhvaća središnji dio debla, od 30-40 godova od srca. Širina goda juvenilnog jelova drva veća je od širine goda zrelog drva. Gustoća juvenilne jelovine u standardno suhom stanju manja je od gustoće zrelog drva jele u standardno suhom stanju. Juvenilno drvo jele ima manje radijalno, tangentno i volumno utezanje od zrelog drva jele. Točka zasićenosti vlakanaca juvenilnog drva jele manja je od točke zasićenosti vlakanaca zrelog drva jele.

Naslov: Istraživanje razine buke u okolini dvovretenih glodalica
Autor: Vlado Goglia, Ružica Beljo

U radu se iznose mjerni rezultati razine buke na mjestu poslužitelja dvovretenih glodalica za obradu drva. Mjerenja su obavljena u skladu s međunarodnim normama koje propisuju postupke mjerenja. Rezultati su pokazali da razina buke znatno prelazi dopuštene vrijednosti te da je nužno sanirati izvor buke ili uvesti primjerenu zaštitu poslužitelja. Da bi se izabrala odgovarajuća osobna zaštitna sredstva, provedena je i oktavna analiza buke. U postojećim bi uvjetima poslužitelji strojeva smjeli boraviti u njihovoj blizini najviše 1/4 do 1 h, ovisno o radnome mjestu. Stoga je nužno organizacijskim zahvatima spriječiti dulje izlaganje radnika buci, a time i trajno oštećenje sluha poslužitelja dok se odgovarajućim tehničkim rješenjima ne izolira izvor buke ili dok se osobnim zaštitnim sredstvima ne zaštiti radnike.

Naslov: Primjena Hammove približne metode određenja električne snage za pogonska istraživanja transportnih sustava
Autor: Ružica Beljo, Jaromir Malek

U radu je prikazan primjer primjene Hammove približne metode za određivanje utroška električne energije trofaznih asinkronih indukcijskih elektromotora. Metoda omogućuje brze i dovoljno točne podatke za odabir pogodnih tehničkih činitelja u pogonskim uvjetima. U radu se iznose rezultati energetske usporedbe dobrote zračnoga i mehaničkog konvejera koji se rabe za premetanje iverja u tvornici ploča iverica. Rezultati istraživanja potvrdili su da je mehanički konvejer energetski višestruko povoljniji od zračnoga.

Naslov: Zaštita drva i europski propisi
Autor: Božidar Petrić, Radovan Despot, Jelena Trajković

Drvo je kao biogeni materijal podložno razgradnji djelovanjem abiotskih i biotskih uzročnika. Brzina razgradnje drva ovisi o njegovoj prirodnoj otpornosti, a ona nije za sve vrste drva jednaka. Da bi se slabo otpornim vrstama drva produžio vijek uporabe, moraju se površinski ili dubinski kemijski zaštititi. Jačina zaštite ovisi o uvjetima okoline u kojoj se drvo upotrebljava. S time u vezi izraženi su europski propisi koji uređuju načela izbora vrsta drva, odabir zaštitnog sredstva i jačinu kemijske zaštite u ovisnosti o mjestu uporabe drva. Kako je cilj hrvatskoga gospodarstva da se probije na europsko tržište, zadaća ovog članka je prikaz europskih propisa s područja zaštite drva, kako bi se pomoglo usklađivanju hrvatskih propisa s europskima. Uprvom dijelu članka opisano je djelovanje najvažnijih činitelja razgradnje drva, a u drugome su prikazani europski propisi za zaštitu drva odnosno drvnih proizvoda.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"