Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1996/4


Naslov: Utjecaj međudjelovanja karbamid-formaldehidne smole i parafinske emulzije na kakvoću ploča iverica
Autor: Vladimir Jambreković

U ovom je radu obrađena problematika međudjelovanja karbamid-formaldehidnih smola niskog molarnog odnosa karbamid:formaldehid i parafinskih emulzija na kakvoću troslojnih ploča iverica tipa V 20, uz primjenu industrijskog iverja, izrađenih isključivo od listača s velikim udjelom tvrdih vrsta drva. U tu svrhu obavljena je laboratorijska analiza karakteristika iverja, svojstava karbamid-formaldehidnih smola i parafinskih emulzija, te proračun potrebnih količina pojedinih komponenata za izradu eksperimentalnih laboratorijskih ploča iverica. Svaka serija laboratorijskih ploča nazivne debljine 17 mm izrađena je primjenom jednakih tehnoloških parametara, a mijenjana je samo vrsta i količina prafinskih emulzija. Dodatak smole za vanjski sloj ploče iverice iznosio je 11%, a za srednji sloj 8,5%. Kao otvrđivač upotrijebljen je amonij-klorid, uz dodatak za srednji sloj 3%, a za vanjski 0,3%. Tlak prešanja iznosio je 3,2 MPa, vrijeme prešanja 4 minute i 30 sekundi. Izrađeno je devet serija s po tri ploče iverice u ovim kombinacijama: - ploče bez dodatka parafinske emulzije, - ploče s dodatcima 0,3%, 0,6%, 0,9% i 1,2% parafinske emulzije koncentracije 33% proizvedene u tvornici ploča iverica, - ploče s dodatcima 0,3%, 0,6%, 0,9% i 1,2% parafinske emulzije koncentracije 66% proizvedene u petrokemijskoj industriji. Prema DIN-normama ispitana su fizička i mehanička svojstva, te količina formaldehida po WKI-metodi. Dobiveni rezultati pokazuju da dodatak parafinskih emulzija ima izrazit utjecaj na poboljšanje hidrofobnih svojstava ploča iverica, ali negativno utječe na njihova mehanička svojstva. Ploče iverice s parafinskom emulzijom proizvedenom u industriji ploča iverica pokazuju optimalna svojstva pri 0,9%-tnom dodatku parafina te zadovoljavaju zahtjeve DIN-normi. Za ploče iverice s parafinskom emulzijom proizvedenom u petrokemijskoj industriji nije moguće definirati optimalan dodatak parafina jer se bubrenje u debljinu smanjuje i s najvećim dodatkom parafina, ali ne doseže vrijednost propisanu DIN- normama, a parafin smanjuje vezivna svojstva smola, te je čvrstoća savijanja nezadovoljavajuća. Istraživanja pokazuju da je za izradu ploča iverica prema tim tehnološkim parametrima, uz primjenu navedenih komponenata i vrste iverja, pogodnija parafinska emulzija proizvedena u pogonu tvornice iverica (grublja emulzija), te da se međudjelovanjem karbamid-formaldehidne smole niskog molarnog odnosa karbamid:formaldehid i optimalne količine te emulzije mogu proizvesti ploče iverice visoke kakvoće.

Naslov: Ispitivanje čvrstoće spajanja drvenih nosača ležaja kreveta
Autor: Stjepan Tkalec, Ivica Grbac, Silvana Prekrat

U članku su prikazani rezultati komparativnog ispitivanja čvrstoće spajanja drvenih nosača ležaja učvršćenih o stranice kreveta. Ispitivane su tri skupine uzoraka izrađenih od ploča iverica obloženih plemenitim furnirom debljine 18 mm, te površinski obrađene nitroceluloznim lakom. Nosači iz bukovine (Fagus silvatica, L.) učvršćeni su u prvom uzorku vijcima za drvo dimenzija Φ 3x45 mm i ljepilom za lakirane površine. U drugoj skupini uzoraka učvršćeni su dvokrakim sponkama-klamericama dimenzija 2 Φ 1,3; 3x80 mm i ljepilom za lakirane površine. U trećoj skupini uzorci su učvršćeni moždanicima iz bukovine Φ 8x32 mm. Ispitivanje uzoraka obavljeno je u laboratorijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati ispitivanja na statička i dinamička opterećenja pokazala su da za praktičnu primjenu najčvršće spojeve daju ulijepljeni moždanici, za koje je prosječna sila loma po veznom elementu iznosila 2 399 N, malo slabiju čvrstoću pokazali su uzorci s vijcima, i to ovisno o različitom rasporedu vijaka. Sile loma po vijku bile su u rasponu 1471 N do 1695 N. Najslabije rezultate su pokazali uzorci sa sponkama-klamericama i ljepilom, koji su bili u rasponu od 925 N do 1137,5 N. Isti uzorci podvrgnuti su ispitivanju dinamičkim opterećenjem pomoću udarnog tijela mase 50 kg, koje je slobodno padalo s visine 200 mm uz učestalost 1440 udaraca na sat. Uzorci su izdržali 22 218 udaraca do potpunog odvajanja nosača od stranice.

Naslov: Proizvodnja pločastih materijala u Hrvatskoj te novi proizvodi u svijetu
Autor: Vladimir Bruči, Salah-Eldien Omer

Hrvatska ima kvalitetnu drvnu sirovinu dovoljnu za proizvodnju fumira i ploča za svoje potrebe i za izvoz u druge zemlje. lako je drvo sirovina koja se sama obnavlja i premda se šumom gospodari na načelu potrajnosti, ta je sirovina relativno sve skuplja i sve je slabije kvalitete. Šumska proizvodnja ne može pratiti stopu porasta stanovništva na planetu, a zbog sve višeg standarda dodatno se povećava potrošnja drva. Osim toga, u Hrvatskoj se osjeća pritisak zemalja razvijene Zapadne Europe glede drvne sirovine. Osnovna ideja od koje polazimo jest vođenje aktivne politike iskorištavanja drvne sirovine i razvoj drvne industrije. To znači proizvodnjom ne stvarati gubitke, jer iako nismo velesila na području sirovine ni na području proizvodnje ploča i potrebnog materijala, npr. ljepila i sredstava za oplemenjivanje, raspolažemo saznanjima o trendovima proizvodnje pojedinih tipova ploča u svijetu te na osnovi toga možemo predložiti vrijedne projekte ciljevi kojih su ostvarivi.

Naslov: Bjeljikari (Lyctidae spp.) - najčešći štetnici hrastova i jasenova parketa
Autor: Radovan Despot

U ovom su radu ukratko opisani bjeljikari (Lyctidae spp.), insekti koji kod nas posljednjih godina uzrokuju štete, najčešće na hrastovim i jasenovim poprugama za izradu parketa, odnosno na hrastovu i jasenovu gotovom neugrađenom i ugrađenom parketu. Glede bolje upućenosti kako proizvođača, tako i korisnika parketa, navedene su mjere, odnosno postupci preventivne i represivne zaštite drva od spomenutih insekata.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"