Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1996/3


Naslov: Utvrđivanje specifične energije sušenja hrastovih popruga i termodinamični model sušenja
Autor: Miljenko Primorac, Stjepan Risović

Mjerenjina utroška topline i električne energije u četiri ciklusa sušenja hrastovih popruga debljine 25 mm u velikoj komornoj sušionici (166,685 m3 vlažne piljene drvne građe) proračunom su utvrđeni: ukupni utrošak topline po jedinici isušene vlage u proljetnom razdoblju Cu = 11,9 MJ/kg; utrošak energije po jedinici isušene vlage bez disipacije jest specifična energija sušenja hrastovih poruga C = 8,6 MJ/kg i utrošena specifična električna energija sušenja Cel =0,355 MJ/kg. To su srednje vrijednosti tijekom cijeloga ciklusa sušenja, kada je srednja početna vlaga bila manja od 30%, a srednja konačna vlaga prosušene građe 6,5%. Mjerna pogreška navedenih rezultata srednjih vrijednosti iznosi oko 12%. Ciklusi su vođeni uobičajenim pogonskim režimom sušenja. Utvrđena specifična energija je oko 3,5 puta veća od topline ispravanja slobodne čiste vode pa je za objašnjenje mjernih rezultata uveden opći teorijski model. Prema svojoj funkciji u termodinamičnom smislu taj model je ireverzibilni toplinski stroj na vlažan zrak. Rezultati tako uvedenoga stroja navedeni su kao pokazni primjer u dvjema tablicama. Ti rezultati pokazuju da takav model može služiti za simulaciju procesa sušenja drva na osnovi koje se može zaključivati o optimalnim režimima u tehnološkom, energetskom i vremenskom smislu. Parametar dovođenja topline može biti važan pokazatelj u vođenju procesa sušenja. Specifična energija sušenja pri određenoj klimi sušenja funkcija je vlažnosti drva, odnosno veličine strukturnih otvora iz kojih se isparava vlaga. Uvedeni model povezuje te dvije veličine.

Naslov: Istraživanje promjena površinskog sloja drva mjerenjem pH vrijednosti
Autor: Boris Ljuljka, Vladimir Sertić, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković

pH vrijednost zanimljiva je zbog mnogih gledišta, a u ovom radu istražene su mogućnosti ustanovljavanja promjena na površini drva pomoću mjerenja promjena pH vrijednosti površine drva. Analizirane su promjene na površini nakon njenog tretmana: - kemikalijama, - starenja u sobnoj klimi, - utjecajem sunca, kiše i okolne atmosfere - utjecajem ultravioletnog zračenja. Razrađen je postupak mjerenja pH površine drva kombiniranom površinskom elektrodom. Vrijednost pH površine drva dobar je indikator stanja površine. Sunčevo svjetlo ljeti vrlo brzo djeluje na povećanje pH vrijednosti površine drva i time umanjuje adheziju laka na bukovini. Sunčevo svjetlo uz djelovanje kiše u veljači, u trajanju od deset dana, nije bitno utjecalo na adheziju. Umjesto svjetla izgleda da je okolna atmosfera imala značajniji utjecaj u tom razdoblju. Adhezija laka se može i povećati s određenom dozom UV-svjetla. Vjerojatno je da se najbolja adhezija postiže pri najvećim vrijednostima pH.

Naslov: Metode ispitivanja otpornosti taljivih ljepila za drvo na temperaturne i klimatske promjene
Autor: Andrija Bogner, Boris Ljuljka, Ivica Grbac

U radu su prikazane različite metode ispitivanja otpornosti i trajnosti taljivih ljepila, kao i rezultati dobijeni tim metodama. Taljiva ljepila najčešće se koriste za lijepljenje različitih rubnih materijala na rubove ploča ili za lijepljenje aplikacija na površinu ploča. Cilj rada bio je pronalaženje najpogodnije metode pa je korištena standardna metoda, ali su razvijene i vlastite nove metode, koje su po mišljenju autora bliže realnim spojevima i uvjetima u upotrebi gotovih proizvoda finalne drvne industrije. Od standardnih metoda korišćena je metoda s uzorcima \"T\" oblika prema WPS 68, a novo razvijene metode se baziraju na mjerenju čvrstoće na smik odnosno čvrstoće na savijanje na uzorcima izrađenim od različitih materijala i podvrgnutim različitim temperaturnim i klimatskim promjenama. Od adheziva korišćena su ljepila na bazi etilenvinilacetata (EVA), poliamida (PA), poliuretana (PU), i poliolefina (PO). Od adherenada korišćeni su masivna bukovina, iverica, bukov furnir, PVC folija, papir HPL (High Pressure Laminate) laminat.

Naslov: Optimizacija rada zračnog konvejera
Autor: Vlado Goglia, Ankica Kos-Pervan

U pogonima drvne industrije zračni su konvejeri veliki potrošači električne energije. Rad im se regulira unutar granica tehničke optimalnosti. U članku su razmotrene neke mogućnosti regulacije frekvencije vrtnje ventilatora kao postupak rješavanja optimizacije rada uređaja. Mjernim se pretvornikom neprekinuto tijekom rada transportera bilježila promjena tlaka i brzina zraka u cjevovodu. Izlazni napon pretvornika konvertiran u regulacijski napon pokreće frekvencijski pretvarač i prema stvarnoj potrebi snage za stvaranje struje zraka mijenja broj okretaja elektromotora odnosno ventilatora.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"