Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1996/2


Naslov: Ubrzano starenje lakih cementnih drvnih ploča proizvedenih konvencionalno i uz injekciju ugljik-dioksida
Autor: Robert L. Geimer, Mario Rabelo de Souza, Ali A. Moslemi

Ploče od drvne vune (ili od excelsior iverja, kako se to naziva u SAD) nazivaju se po vrsti usitnjenog drva koje se koristi u njihovoj proizvodnji. Drvo se usitnjava struganjem okoranih drvnih trupčića, približno dugih 50 cm, u duge uvijene trake. Te trake odstupaju u debljini od 0,08 mm do 0,50 mm a širina im može biti od 0,60 do 12,5 mm. Duge kovrčave trake imaju vrlo malu prostornu gustoću, što omogućuje izradu lakih ploča usprkos velikoj specifičnoj gustoći cementnog veziva (3,0 g/cm3). Lake cementne drvne ploče (engl. low-density cement-bonded wood composites, LD-CBWC) općenito imaju gustoću u rasponu od 0,48 do 0,58 g/cm3 . U SAD-u se za ploče drvne vune najčešće koristi borovina (Pinus spp) i jasikovina (Populus spp) koje se miješaju s portland slaine cementom ili magnezijskim cementom. Cementne ploče drvne vune koriste se za izolaciju krovova, stropova i zidova. Ploče imaju vrlo dobru dimenzijsku stabilnost i izvrsnu otpornost na gljive, insekte i gorenje. Nadalje, njihova mala gustoća smanjuje provodljivost topline i povećava zvučnu izolaciju. Cilj ovog istraživanja bila je procjena trajnosti lakih cementnih drvnih ploča primjenom ubrzanih metoda starenja. Cementne drvne ploče male gustoće načinjene su od dvije vrste drvnih čestica (drvne vune - excelsior i dugog iverja - splintera), a prešane su ili uobičajenim – konvencionalnim načinom ili uz ubrzigavanje ugljikova dioksida. U konvencionalnim pločama su kalcijev klorid i natrijev silikat iskušani kao veziva da bi se poboljšalo vezanje drva i cementa. Kalcijev hidroksid i mješavina kalcijeva hidroksida i natrijeva silikata dodavani su dijelovima ploča koje su bile injektirane sa CO2. Sve su ploče ispitivane prije i nakon 10 ciklusa koji su se sastojali od trodnevne izmjene potapanja, smrzavanja, taljenja i sušenja. Ploče injektirane ugljikovim dioksidom pokazale su bolja početna fizička i mehanička svojstva kao i bolju postojanost pri izlaganju nego konvencionalno prešane ploče. Ploče drvne vune nadmašile su ploče od drugog iverja u svim ispitivanim uvjetima. Aditivima se ne može pripisati nikakvo značajno poboljšanje ni u konvencionalnim ni u injektiranim pločama. Pri svim tretmanima je nakon 10 ciklusa starenja smanjenje modula elastičnosti bilo veće od 50%, a modul loma je umanjen za više od 25%. Analiza je pokazala da smrzavanje nema utjecaja na ubrzavanje starenja.

Naslov: Preradba hrastova abonosa (Quercus robur Erch) u plemenite furnire
Autor: Franjo Penzar, Hrvoje Matušić

Drvo izloženo dugom djelovanju vode (tekućice ili stajačice) promijeni boju te neka fizička i mehanička svojstva. Subfosilno drvo ili abonos (bog-wood) tamnosmeđe je do crne boje. Promjena boje posljedica je procesa razgradnje sastojaka drva koja nije uvjetovana prisutnošću mikroorganizama već zajedničkim djelovanjem više čimbenika u vodi i spajanjem soli željeza iz vode i trijeslovina u drvu. Prema intenzitetu boje i količini soli željeza u drvu te karbonskim testom C-14 može se procijeniti koliko je hrastovina ležala pod vodom. Drvo abonosa i recentnog hrasta prerađeno je u rezane plemenite furnire debljine 0,6 mm, koji se upotrebljavaju za izradbu skupocjenog pokućstva, uređenje interijera, izradbu glazbenih instrumenata, intarzija, ukrasnih kutija i dr.

Naslov: Povećanje čvrstoće lijepljenog spoja modifikacijom bukovine (Fagus sylvatica L.) ozračivanjem gama zrakama
Autor: Andrija Bogner, Boris Ljuljka, Ivica Grbac

U radu su provedena istraživanja utjecaja zračenja bukovine gama zrakama na promjenu kritične površinske energije Yc, rada adhezije Wa, penetracije Wp i razlijevanja Ws te promjenu čvrstoće lijepljenog spoja. Uzorci su ozračivani apsorbiranim dozama zračenja od 25, 50 i 100 kGy, nakon čega je mjeren kut kvašenja, te su iz kuta kvašenja i površinske napetosti tekućine izračunati ranije navedeni parametri. Dobiveni rezultati ukazuju da sa povećanjem doze zračenja rastu i svi promatrani parametri. Čvrstoća lijepljenog spoja nije se značajno promjenila kod malih apsorbiranih doza zračenja od 25 i 50 kGy, ali kod doze od 100 kGy došlo je do značajnog povećanja smične čvrstoće lijepljenog spoja.

Naslov: Uređaji za sušenje drva podržani računalom
Autor: Stjepan Pervan, Ivica Grbac

U ovom radu su izložena obilježja najčešće rabljenih uređaja u sušionicama piljene građe. Predstavljeni kontrolni uređaji su razvijeni posebno za tu svrhu, a osnovna im je zadaća postizanje automatskog, ekonomičnog i pouzdanog vođenja postupka sušenja bez stalnog nadzora kvalificiranog tehničkog osoblja. Tijekom razvoja kontrolnih uređaja korišteno je iskustvo dosadašnjih znanstvenih i praktičnih spoznaja iz područja sušenja drva, a nagli je razvoj omogućen brzim razvojem opreme za nadzor i vođenje procesa nadzirane računalom.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"