Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1996/1


Naslov: Utjecaj funkcije životnog vijeka proizvoda na poslovanje u industriji namještaja
Autor: Darko Motik

U ovom se radu istražuju karakteristične funkcije životnog vijeka proizvoda u industriji namještaja. Istražvanja su provedena u tri drvnoindustrijske tvrtke, gdje su snimljeni svi proizvodi koji udovoljavaju uvjetima koji su potrebni da bi se došlo do rezultata istraživanja. Prikazani su različiti oblici krivulja koji su dostupni u literaturi te je ustanovljeno da se uz već poznate oblike krivulja životnog vijeka proizvoda pojavljuju i neki oblici krivulja koji do sada nisu ustanovljeni. Na osnovi rezultata istražvanja ustanovljeno je da se kod proizvoda u drvnoj industriji najčešće pojavljuju ciklično- reciklični oblici krivulja i standardni oblici krivulja, dok se ostali oblici krivulja pojavljuju u malom broju. Krivulje životnog vijeka proizvoda u pravilu se sastoje od četiri međusobno povezane faze: uvođenje, rast, zrelost i opadanje.

Naslov: Utjecaj odnosa vlastite frekvencije i frekvencije pobude na buku kružnih pila
Autor: Vlado Goglia, Ružica Beljo-Lučić

U radu se istražuje razina buke koju kružna pila pri praznome hodu odašilje u okolinu. U laboratorijskim uvjetima ispitano je sedam različitih kružnih pila. Ispitivana su prigušna svojstva pila kao i razina buke koju odašilju u okolinu. Razina buke mjerena je pri promjenjivom broju okretaja radnog vratila u rasponu od 25 do 65 s-1. U rezultatima mjerenja iskazana je ukupna razina buke u dB(A) kao i frekvencijska analiza buke. Ispitivanja su pokazala visoki stupanj ovisnosti ukupne maksimalne razine emitirane buke i prigušnih svojstava pojedinih pila.

Naslov: Razvoj raspodjele vlage u bjeljici i srži tokom početnog razdoblja sušenja
Autor: Georg Bohner, Markus Sacker

Smrekove piljenice debljine 45 mm, koje su imale visok sadržaj vode a sastojale su se i od srži i bjeljike, sušene na temperaturi od 60 oC i relativnoj vlažnosti zraka od 77% (dT= 5K, ugl= 12%). Pri tome je određivan raspored sadržaja vode po prosječnom presjeku prije i nakon različitih trajanja sušenja. Dodatno je sadržaj vode mjeren električnim mjeračem u zoni bjeljike i zoni srži na različitim dubinama. Rezultati pokazuju da sadržaj vode bjeljike tokom podužeg trajanja sušenja zaostaje na znatno višim vrijednostima nego u bjeljici. Tek u završnom razdoblju sušenja se može očekivati izjednačenje sadržaja vode u obje zone. Različito ponašanje dviju zona je vidljivo i iz, električnih mjerenja sadržaja vode. Ukoliko se želi ostvariti brižljivo vođenje postupka sušenja tako da dovede do izjednačenog sadržaja vode unutar složaja potrebno je posebno voditi računa o položaju mjernih elektroda u daskama za kontrolu tehničkog sušenja. Pri tome treba paziti ne samo na raspodjelu na zone bjeljike i srži, već i na položaj godova.

Naslov: Proizvodnja bačava u Hrvatskoj
Autor: Milivoj Golub

Bačva je posuda namijenjena za uskladištenje i transport tekućih, polučvrstih i čvrstih tvari, a svrstava se u posebne proizvode od drva - drvenu ambalažu, odnosno drveno posuđe. Drvena bačva oduvijek se upotrebljavala u procesu proizvodnje vina i nezamjenjiv je dio podrumskih interijera u cijelom svijetu, a zbog sve siromašnije baze kvalitetne sirovine danas se bačve većinom upotrebljavaju za oplemenjivanje vina, dok ulogu transporta i uskladištenja ostalih tekućih, polučvrstih i čvrstih tvari preuzimaju drugi, dostupniji i jeftiniji materijali kao staklo, kovina i plastika. Najbolje i najcjenjenije drvo za vinske bačve jest hrastovina, a hrast lužnjak fine strukture kojim Hrvatska obiluje vrlo je tražena bačvarska roba u svijetu zbog optimalnog sadržaja tanina i ostalih aromatskih komponenti, a što je važan faktor kod nastanka kvalitetnih vina, kao i zbog odlične cijepljivosti i lagane obradljivosti. Tradicija bačvarstva u Hrvatskoj je duga i poznata u Europi upravo zbog građe izuzetnih fizikalno-kemijskih svojstava koja se i danas može upotrijebiti za izradu bačava i srodnog posuđa i to ne samo za pokriće domaćih potreba već i za prodor u one dijelove svijeta gdje se počinje intenzivno razvijati vinogradarstvo, a gdje zbog prirodnih uvjeta ne raste hrast lužnjak i hrast kitnjak. U Hrvatskoj postoji industrijska proizvodnja kvalitetnih bačava velikog kapaciteta kao i obrtničke radionice u kojirna se uz bačve izrađuju i sve vrste drvenog posuđa.

Naslov: Uporaba transportnih sredstava u sušionicama piljene građe
Autor: Ankica Kos-Pervan, Stjepan Pervan

Pri proizvodnji sušionica za piljenu građu ponekad je vrlo teško odrediti najprikladniji način transporta sušenih obradaka za potrebe budućeg kupca. U ovom se članku iznose neke prednosti i nedostaci te mjesta najčesće uporabe do sada poznatih i primjenjivanih načina transporta u sušionicama. Pri planiranju proizvodnje poduzeća postavljaju se razliičiti zahtjevi u svezi sa transportnim sredstvima te ih treba uvijek razmatrati unutar cjeline poduzeća.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"