Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1997/4


Naslov: Prikaz stvarnog stanja rada zračnih konvejera anketiranjem poduzeća finalne obradbe u Hrvatskoj
Autor: Ankica Kos-Pervan, Dubravko Horvat

Rad je zračnog konvejera potrebno stalno nadzirati, prilagođavati promjenama u proizvodnji, kao i povećavati mu učinkovitost i povoljnost cjelokupnog rada. Cilj istraživanja provedenog anketiranjem bilo je prikazivanje stvarnog stanja rada zračnih konvejera velikih i malih poduzeća finalne obradbe drva. Osuvremenjivanje rada zračnih konvejera i samih postrojenja tek treba napraviti, naročito u 27% poduzeća koja imaju odsisne uređaje starije od 20 godina. Manje od polovice (43%) poduzeća ima u planu poboljšanje rada zračnih konvejera. Djelomična automatizacija i regulacija rada odsisnih uređaja postoji u 22% poduzeća, a četvrtina poduzeća (24%) pronašla je rješenje za svođenje potrošnje električne energije unutar najpovoljnijih granica. Drvni se ostatak u 77% poduzeća koristi za energanu, dok ga 12% njih odvozi na deponij za smeće. Protupožarni uređaji nisu ugrađeni u više od polovice anketiranih poduzeća (58%), premda je općepoznata opasnost od požara i eksplozije u finalnoj proizvodnji.

Naslov: Ispitivanje čvrstoće ugaonih veza na bukovini (Fagus sylvatica L.) i borovini (Pinus sylvestris L.)
Autor: Ivica Grbac, Stjepan Tkalec, Želimir Ivelić

Rad je obuhvatio ispitivanja čvrstoće ugaonih L-veza na okvirnicama od bukovine i borovine, s ciljem uspoređivanja rezultata iz prethodnih radova na sličnim vezama i spojevima u svrhu praktične primjene novih elemenata za povezivanje. Zadatak ispitivanja bio je utvrditi fizičko-mehanička obilježja o kojima ovisi čvrstoća L-veza u konstrukcijama namještaja od cjelovita drva. Za pokus su uporabljene dvije skupine uzoraka: s vezama pomoću Minifix harpun svornjaka u plastičnom ulošku učvršćenim zakretnim klinom, te oni izvedeni Minifix svornjakom s navojem u metalnom ulošku učvršćenim zakretnim klinom. Veze su ispitivane na uređaju za statička opterećenja do loma. Dobiveni rezultati pokazuju da veze ostvarene Minifix harpun okovima i Minifix okovima zaostaju za čvrstoćom lijepljenih spojeva sličnih dimenzija i oblika sastavljanja. Od ispitivanih fizičko-mehaničkih svojstava na čvrstoću veza utječu: točnost dimenzija otvora i uložaka te veličina kuta zakretanja klina. U zaključku se ističe da je okov primjenljiv u konstrukcijama namještaja na mjestima gdje se ne pojavljuju znatnija dinamična i statička opterećenja kao što su korpusi namještaja za odlaganje, dok za namještaj kao što su stolice i stolovi bolje odgovaraju prikladni lijepljeni spojevi ili okovi posebne namjene.

Naslov: Istraživanje mogućnosti zaštite drva od UV-zračenja i vode
Autor: Vlatka Jirouš-Rajković, Ivica Grbac, Stjepan Tkalec

Djelotvornost različitih tretmana zaštite površine drva od UV-zračenja i vode ispitivala se mjerenjem promjena adhezije na uzorcima jelovine i hrastovine nakon izlaganja prirodnim vremenskim utjecajima i nakon laboratorijskog izlaganja. Od 6 različitih tretmana zaštite drva od UV-zračenja najdjelotvornijim se pokazao tretman zaštite drva polu-transparentnom lazurom i zatim tretman zaštite transparentnom lazurom stabiliziranom sa dvije vrste fotostabilizatora. Stabilizacija površine drva krom (VI)-oksidom i željezo (III)-nitratom nije dala rezultate očekivane prema podacima dosadašnjih istraživanja.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"