Arhiva:   VOLUMEN:   BROJ:   

Izdanje: 1997/1


Naslov: Utjecaj smole i voska na mehanička i fizikalna svojstva tvrdih vlaknatica proizvedenih suhim postupkom
Autor: James H. Muehl, Andrzej M. Krzysik

Vosak se već dugo koristi za poboljšanje fizičkih svojstava i dimenzijske stabilnosti tvrdih vlaknatica. Povoljnost dodavanja voska, međutim, treba razmatrati uzimajući u obzir i količinu upotrijebljene smole. U ovom ispitivanju dva su iznosa količine dodane smole (6.5 % i 11%) kombinirana s tri vrijednosti dodatka voska (0 %, 0,8 % i 1,6 %) vlakancima čugovine (engl. hemlock, Tsuga heterophylla). Vlakanca su nataložena u tepihe na zračnoj liniji. Svi su tepisi obogaćeni dodatkom 10 % poliesterskih vlakanaca radi postizanja veće čvrstoće. Tepisi su stiješnjeni u 3 mm debele ploče, od kojih su izrađeni uzorci za ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava. Rezultati pokazuju da povećanje dodatka smole i voska ima samo mali utjecaj na mehanička svojstva ali da se time poboljšavaju fizikalna svojstva.

Naslov: Čvrstoća spojeva u konstrukcijama stolica od borovine i bukovine
Autor: Stjepan Tkalec, Silvana Prekrat

U članku su izneseni rezultati ispitivanja dvaju različitih ugaonih spojeva na stolicama od bukovine i borovine. Rezultati provedbe pokusa pokazali su da se isti spojevi ne mogu jednako uspješno primjenjivati za konstrukcije od različitih vrsta drva, kao i to da čvrsti dosjed poboljšava čvrstoću spojeva, a ravni ugaoni zupci na zaobljenim čepovima ne daju čvršće spojeve od zaobljenih čepova s kosim sučeljem.

Naslov: Dinamički sustav tijekova materijala u drvnoindustrijskim tvrtkama
Autor: Tomislav Grladinović, Dalibor Benić, Rudolf Gjuran

U radu je prikazan sustav dinamičke kontinuirane simulacije količina zaliha materijala s ciljem optimiranja ukupnog poslovnog procesa drvnoindustrijske tvrtke. Izvršeno je projektiranje i simuliranje ponašanja dinamičkog simulacijskog modela tijekova materijala u drvnoindustrijskoj tvrtki. Izvršena je simulacija s realnim podacima elemenata zaliha materijala i dobavljača. Uspoređena su stanja realnog sustava i rezultata dinamičke simulacije. Dobiveni rezultati ukazuju da je sustav dinamičke simulacije za taj promatrani slučaj dao bolje rezultate; niže količine zaliha i niži uloženi obrtni kapital na njih za to razdoblje. Dinamička simulacija modela upravljanja količinama zaliha materijala s uspjehom se može primijenjivati u drvnoindustrijskim tvrtkama. Ti modeli čine inteligentnu sustavnu podršku u procesu odlučivanja uz kompjutersku podršku.

Naslov: Stanje i razvojni trend ploča na bazi drva u svijetu
Autor: Vladimir Jambreković, Vladimir Bruči

U 1993. godini svjetska potrošnja ploča na bazi drva iznosila je ukupno 126 milijuna m3, a to je bio porast za 60 milijuna m3 u usporeclbi s 1970. godinom. Prevladavajući pločasti materijal bilo je uslojeno drvo, a značajna je pojava novih vrsta ploča OSB (ploče orijentirane strukture) i MDF (srednje guste vlaknatice). Do 2000. godine očekuje se znatno povećanje potrošnje ploča, do oko 154 milijuna m3, a FAO projektom se do 2020. godine predviđa povećanje ukupne potrošnje ploča na bazi drva na čak 301 milijun m3. Smanjenje kakvoće drvne sirovine uzrok je promjene strukture svjetske proizvodnje ploča na bazi drva, a zamjetan je pad udjela slojevitih ploča u strukturi proizvodnje. Stoga se predviđa da će 2000. godine ploče iverice biti glavni pločasti materijal na svjetskom tržištu. Također se očekuje znatno povećanje udjela MDF i OSB ploča u strukturi svjetskog tržišta. Sjeverna Amerika je najveće svjetsko tržište ploča na bazi drva s prevladavajućim udjelom slojevitih ploča. Najveći svjetski uvoznik ploča na bazi drva, prema pokazateljima iz 1993. godine, jest Japan (16,2 % svjetskog uvoza), a SAD su druge, s malo manjim uvozom (16 %). Najveći svjetski izvoznik ploča na bazi drva u 1993. godini bila je Indonezija (26,6 % svjetskog izvoza), koja izvozi isključivo uslojeno drvo. Kanada je druga, s bitno manjim izvozom (11,2 %) u kojemu također prevladava uslojeno drvo.

sljedeća>> >>

Autor:
Naslov:
Ključna riječ:
(c) 2003. sva prava zadržava uredništvo časopisa "Drvna industrija"